Nowe pokolenie, nowe technologie

Nowe pokolenie, nowe technologie

Internet Rzeczy, Przemysł 4.0, inteligentne domy i miasta, cyberbezpieczeństwo - to multidyscyplinarne środowisko idei przenikających świat materialny i wirtualny jest rzeczywistością, w której Bosch nieustannie przesuwa granice poznania. By proces ten mógł trwać, jego charakter powinna zrozumieć jak największa liczba młodych ludzi. Bosch już dziś dba o ich technologiczną edukację w dziedzinach, które teraz są projektami badawczymi, a jutro staną się cywilizacyjnym standardem.

Edukacja techniczna podstawą 4. rewolucji przemysłowej

Edukacja techniczna podstawą 4. rewolucji przemysłowej

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej, bez nowych kompetencji z zakresu IT, robotyki, sztucznej inteligencji czy cyber-bezpieczeństwa, nie będziemy w stanie zbudować nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego pilnie potrzebujemy specjalistów o wykształceniu technicznym w obszarach takich jak Internet Rzeczy, Cyber Security, Przemysł 4.0, Smart Home oraz Smart City.

 Konkurs na wynalazek

Przyszłość to technologia

Dyskusja na temat kształcenia dzieci budzi wiele emocji. Na szczęście oprócz pytań na temat podstawy programowej i ilości zadań domowych coraz głośniej mówi się także o kierunku, w jakim powinna rozwijać się edukacja. W dyskusjach tych istotne miejsce zajmuje szybki rozwój nowoczesnych technologii oraz związane z nimi kompetencje.

Co przyniesie jutro

Co przyniesie jutro

Postęp technologiczny jest dziś tak szybki, że zanim zdążymy opanować jedną technologię, już musimy zapoznawać się z kolejną. Bardziej niż kiedykolwiek musimy szybko się uczyć, a jednocześnie śledzić trendy i reagować na zmiany.