Przejdź do głównej zawartośc
Bosch w Polsce

Obszary pracy

Odkryj bogactwo możliwości rozwoju zawodowego wyszukuj oferty pracy z całego świata i znajdź swoje miejsce w jednym z wielu obszarów biznesu, którymi się zajmujemy.

Znajdź pracę w wielu obszarach

Idealne dopasowanie dla każdego: obszary naszego biznesu

Zamierzamy być jednym ze światowych liderów w dziedzinie Internetu rzeczy (Internet of Things). Zobacz, w jakich innych obszarach chcemy być pionierami innowacji.

Inżynieria

Inżynieria

Zapotrzebowanie na systemy elektryczne i elektroniczne (systemy E/E) w nowoczesnych pojazdach wciąż rośnie. Jako że liczba systemów w pokładowej sieci stale się zwiększa, konieczne jest również niezawodne zarządzanie rosnącą ilością wymiany danych przez łączność pojazdu.

W dziale Bosch Engineering będziesz wdrażać nowe rozwiązania mobilności i przyczyniać się do niezawodności mechanizmów napędowych i komfortu współczesnych pojazdów.

Sztuczna Inteligencja Rzeczy (AIoT)

Sztuczna Inteligencja Rzeczy (AIoT)

Gdy sztuczna inteligencja (AI) natyka produkty połączone w sieć (IoT), powstają niezliczone nowe możliwości — w domu, pracy i podróży. Dlatego właśnie zainteresowaliśmy się tą przyszłościową technologią. W firmie Bosch niemal co drugi pracownik zajmuje się oprogramowaniem oraz jego ulepszaniem i rozwijaniem.

Możesz do nas dołączyć, przyczyniając się do postępu technicznego w dziedzinie Sztucznej Inteligencji Rzeczy, pozytywnego wpływania na życie ludzi i opracowywania zupełnie nowych rozwiązań technicznych.

Produkcja

Produkcja

Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez Przemysł 4.0 optymalizujemy procesy produkcyjne i logistyczne. Tworzymy rozwiązania, dzięki którym maszyny mogą komunikować się ze sobą i w ten sposób jednocześnie zwiększać szybkość produkcji i bezpieczeństwo. Przez gromadzenie, wizualizowanie i analizowanie danych maszyn, procesów i czujników możesz pomóc nam w oferowaniu zupełnie nowego świata możliwości dla firm.

Obszary funkcjonalne w globalnej Grupie Bosch dziedzinie inżynierii, oprogramowania i technologii informacyjnej

Od inżynierii aplikacji i produkcji do sprzętu, IT i oprogramowania — Dołącz do globalnej Grupy Bosch, aby zmieniać wizje przyszłości w znaczącą technologię, która jest „bliżej nas”.

W dziale inżynierii aplikacji będziesz odpowiadać za konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla silników z wewnętrznym spalaniem, zapewniając, przykładowo, spełnienie docelowych poziomów wydajności i emisji. Twoje obowiązki będą obejmować komisjonowanie i optymalizowanie elektronicznych systemów zarządzania silnikiem, konfigurowanie parametrów oprogramowania w jednostkach sterujących, testowanie prototypów oraz budowanie i komisjonowanie stanowisk do badania silników. Będziesz współpracować ściśle z powiązanymi działami, na przykład z działem rozwoju oprogramowania i komponentów, z naszymi zakładami produkcyjnymi i obszarami badawczymi. Dodatkowo będziesz utrzymywać kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi — oraz klientami, na przykład w czasie prezentacji.

W dziale produkcji będziesz planować i optymalizować produkcję naszych wyrobów w jednej z naszych fabryk. Pracując w zróżnicowanych zespołach inżynierskich opracowujących nowe, konkurencyjne produkty, będziesz stale koncentrować się na jakości, kosztach i klientach. Będziesz tworzyć nowe procesy we współpracy z odpowiednimi działami, takimi jak rozwój produktów i procesów czy dział zakupów. Jako planista będziesz planować procesy produkcji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zarządzania jakością i, wspólnie z działem logistycznym, opracowywać optymalne sekwencje produkcyjne dla naszych produktów. Będziesz zamawiać nowe maszyny i sprzęt, jednocześnie zapewniając gotowość niezbędnych maszyn do działania. W trakcie produkcji będziesz analizować i optymalizować istniejące technologie i procesy produkcyjne.

W dziale rozwoju sprzętu będziesz określać działanie, wygląd i specyfikacje komponentów elektrycznych. Będziesz rozwijać prototypy, moduły i platformy, korzystając z symulacji układów. Oprócz projektowania jednostek sterujących oraz układów cyfrowych i analogowych będziesz tworzyć rozwiązania zgodne z konkretnymi wymogami klientów. Będziesz nie tylko projektować komponenty, ale także je testować. Na swoim stanowisku będziesz współpracować ściśle z wieloma obszarami, od inżynierii aplikacji i produkcji do badań i rozwoju oraz sprzedaży.

W dziale technologii informacyjnej będziesz pracować na płaszczyźnie między inżynierią elektryczną, informatyką i biznesem. Będziesz tworzyć systemy informacyjne i przetwarzania danych oraz pracować z odpowiednim oprogramowaniem i sprzętem. Twoje obowiązki będą obejmować opracowywanie rozwiązań IT dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów oraz przygotowywać strategie koordynowania systemami IT w różnych oddziałach. Będziesz współpracować ściśle z działem kontrolingu, finansów, ochrony danych i bezpieczeństwa danych oraz z działem audytów wewnętrznych. Będziesz także współpracować z działem sprzedaży, aby pozyskiwać nowe projekty. Oprócz funkcji analitycznych i wymogów interfejsów do przetwarzania danych i informacji będziesz odgrywać aktywną rolę w zarządzaniu operacjami.

W tym obszarze będziesz projektować i programować oprogramowanie pod względem różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem naszych produktów. Współpracując z takimi działami, jak technologia komputerowa, inżynieria aplikacji, rozwój sprzętu i sprzedaż techniczna, będziesz sporządzać analizy wymagań i tworzyć rozwiązania specyficzne dla użytkownika. Twoje obowiązki będą obejmować symulowanie i modelowanie architektur oprogramowania oraz działania związane z ich rozwojem i projektami. Oprócz wdrażania i integrowania oprogramowania w systemach elektronicznych będziesz walidować i weryfikować oprogramowanie oraz przeprowadzać kontrole jakości.

Obszary funkcjonalne w dziedzinie biznesu

Od księgowości i logistyki do marketingu i sprzedaży — wiele drzwi stoi przed Tobą otworem. Odkryj wszystkie możliwości pracy w Bosch.

W marketingu będziesz współpracować ściśle z innymi obszarami funkcjonalnymi, sporządzać skuteczne strategie rozwojowe i marketingowe produktów lub usług. Wiedząc, że Twoje decyzje są kluczowym aspektem wpływającym na sposób postrzegania naszych marek przez różnych odbiorców, będziesz aktywnie analizować nowe obszary działalności i opracowywać optymalne strategie cenowe, dokładnie badając bariery zakupowe i wdrażając środki, mające na celu ich niwelowanie. W skrócie: Twoja rola będzie istotnym czynnikiem w zapewnianiu, że klienci i ich oczekiwania będą stać w centrum wszystkiego, co robimy.

Sprzedaż techniczna jest istotnym kanałem kontaktu z naszymi klientami OEM. Zasadniczo będziesz budować długofalowe relacje z tymi klientami. Twoje kontakty będą pochodzić z obszarów zakupu, rozwoju, zarządzania projektami i zapewniania jakości. Oprócz zapewniania doradztwa technicznego i komercyjnego w odniesieniu do istniejących projektów będziesz również komunikować się z nowymi przedsiębiorstwami. Do twoich zadań należeć będzie również rozwijanie strategii sprzedaży w zespole oraz zarządzanie cenami i jakością dla konkretnych produktów, systemów lub usług. Realizując wszystkie obowiązki, będziesz współpracować ściśle z innymi specjalistycznymi działami — od kontrolingu, zakupów i marketingu do badań i rozwoju oraz zarządzania. Będziesz również negocjować w sprawie zasobów i cen w interesie swoich klientów.

W dziale sprzedaży komercyjnej będziesz odpowiadać za sukces sprzedaży w konkretnym regionie. Będziesz planować i koordynować kwestiami finansowymi i komercyjnymi oraz dbać o spełnianie celów sprzedaży i zysków. Będziesz pracować w sprzedaży regionalnej lub kierować zespołem sprzedaży regionalnej oraz zarządzać kluczowymi rachunkami regionu. Najważniejsze aspekty będą obejmować również pozyskiwanie nowych klientów, negocjowanie kontraktów, opracowywanie dochodowej polityki cenowej oraz koordynowanie niezbędnymi procesami logistycznymi. Dodatkowo będziesz stale monitorować rynek i konkurencyjne podmioty oraz opracowywać odpowiednie strategie sprzedaży. Tworzenie ścisłych relacji z odpowiednimi liderami opinii, mediami i klientami oraz prezentowanie nas w swoim regionie — na przykład na wystawach lub pokazach dystrybutorów — będą równie istotne dla Twoich osiągów. W końcu będziesz również współpracować z innymi działami i oddziałami w zakresie analizy wymagań klientów, wsparcia sprzedaży nowych produktów oraz analizowania niezgodności w budżecie.

W dziale sprzedaży przemysłowej będziesz pozyskiwać klientów z konkretnej dziedziny technologicznej w konkretnym regionie lub przemyśle i im doradzać. Będziesz zarządzać kluczowymi rachunkami i zajmować się kompletnymi projektami — od przygotowywania ofert do dostarczania wsparcia posprzedażowego. Dodatkowo będziesz monitorować i analizować rynek i systematycznie wypatrywać trendy oraz analizować nowe możliwości sprzedaży i wdrażać strategie lepszego penetrowania rynku. Twoje obowiązki będą również obejmować negocjowanie cen, koordynowanie nowych projektów, wspieranie marketingu i szkolenie dystrybutorów i sprzedawców.

Dział zakupów stale poszukuje najbardziej niezawodnych dostawców, najwyższej jakości i najlepszych cen — zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych. Ważnym aspektem tej pracy jest współpraca z niezawodnymi dostawcami na nowych powstających rynkach oraz tworzenie list preferowanych dostawców. Będziesz optymalizować jakość i wydajność wszystkich dostaw oraz rozwiązywać wszelkie problemy, które mogą występować w związku z dostawcami. Będziesz współpracować ściśle z wewnętrznymi działami i prowadzić umiejętne negocjacje. Będziesz również realizować funkcje operacyjne i strategiczne, takie jak konsolidowanie ilości zakupów dla określonych kategorii towarów w firmie w celu uzyskiwania korzystniejszych cen.

Firmę Bosch tworzą zmotywowani, zaangażowani ludzie. Dział HR czuwa, aby każdy z nich mógł dawać z siebie wszystko. W miękkim HR-e zajmujemy się rekrutacjami, employer brandingiem i rozwiojem pracowników. Twardy HR to kadry, które dbają, aby kazdy pracownik otrzymał wynagrodzenie na czas oraz miał dostęp do należnych mu benefitów. Nasz zespół HR to zgrana grupa, która wymienia się doświadczeniami i umiejętnościami, a także ściśle współpracyje z pozostałami działami firmy.

Nasz dział organizacyjny zapewnia bieżącą pracę biura, współpracuje z dostawcami, dba o przestrzeganie przepisów BHP oraz PPOŻ. Dzięki ścisłej współpracy z sekretariatami działów jest w stanie szybko odpowiedzieć na potrzeby biznesu.

W dziale komunikacji korporacyjnej i PR (public relations) będziesz odgrywać znaczącą rolę w definiowaniu wizerunku firmy — zarówno wewnątrz i na zewnątrz. Będziesz, przykładowo, dostarczać współpracownikom najnowszych informacji i przekazywać strategiczne komunikaty. Na zewnątrz będziesz dbać o pozytywny wizerunek firmy. Będziesz zapewniać spójność i dostęp do informacji, korzystając z rozmaitych środków: od ulotek do stron internetowych. Będziesz informować media o ważnych wydarzeniach, tworzyć sieci i utrzymywać relacje z klientami, partnerami biznesowymi i dziennikarzami. Współpracując ściśle z zarządem i różnymi oddziałami korporacji, będziesz koordynować pracą dostawców usług, takich jak agencje, autorzy i drukarnie.

Twoim zadaniem w działach rachunkowości zarządczej i controllingu będzie zapewnienie dostępności wszystkich niezbędnych informacji dla zespołu zarządzającego, umożliwiających im podejmowanie decyzji gospodarczych. Będziesz angażować się w comiesięczne przygotowywanie rozliczeń zarządczych, w tym zysków i strat oraz zestawień bilansowych, kompilowanie planu budżetu oraz w zapewnianie kwartalnego aktualizowania prognoz, aby uwzględniały wszelkie zmiany w wydajności biznesowe. W zespole księgowości finansowej będziesz zapewniać publikowanie oświadczeń finansowych zgodnie z odpowiednimi zasadami i regulacjami księgowymi, opiekować się terminowymi płatnościami a także dbać o obieg dokumentów.

Jeden cel dla wszystkie sektorów: tworzenie przyszłości

Bosch jest liderem w dziedzinie technologii i usług. Zobacz, w których obszarach możesz tworzyć nowe techniczne kamienie milowe.

Odkryj nowe miejsce pracy

Rozejrzyj się i zobacz, jak wygląda Twoje nowe otoczenie jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

Zróżnicowana grupa trzyma w powietrzu szaliki z napisem “Join the Team” i wskazuje na puste krzesło biurowe.

Nasze rynki pracy na świecie

Bosch jest globalną marką, dlatego możesz zaplanować swoją karierę z nami w dowolnym miejscu na świecie. Zobacz, jakie oferujemy stanowiska na całym świecie i znajdź pracę, która najlepiej do Ciebie pasuje.

Zróżnicowana grupa trzyma szaliki z napisem „Join the Team“. Jedna osoba zaprasza obserwujących, aby dołączyli do grupy.

Work #LikeABosch – Aplikuj teraz

Udostępnij na: