Przejdź do głównej zawartośc
Bosch w Polsce

Czy sztuczna inteligencja będzie mieć trwały wpływ na nasze życie?

Od jakiegoś czasu sztuczna inteligencja pojawia się dyskusjach na temat technologii przyszłości. Dlatego Bosch już trzeci rok z rzędu przeprowadził reprezentatywne badanie ankietowe, w którym poprosił mieszkańców kilku krajów o podzielenie się swoimi opiniami na temat postępu technologicznego. Prezentujemy Bosch Tech Compass, badanie na temat technologii, ze szczególnym naciskiem na sztuczną inteligencję. Zostało ono przeprowadzone w Brazylii, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

SI

Ankieta skoncentrowana była na ogólnej otwartości ludzi na sztuczną inteligencję, jej roli w społeczeństwie i wpływie na nasze codzienne życie. Raport poświęcony technologiom przybliża odmienne poglądy różnych osób z różnych krajów, a także rolę, jaką obecnie odgrywają najistotniejsze technologie.

Najważniejsze pytania poruszone w badaniu

Czy sztuczna inteligencja zmienia świat na lepsze?

55% ankietowanych na całym świecie uważa, że SI uczyni świat lepszym miejscem. Największy optymizm wykazali respondenci z Chin (83%) i Indii (75%), podczas gdy opinie w krajach Zachodu były bardziej podzielone.

Czy jesteśmy gotowi na nadejście ery sztucznej inteligencji?

Mniej więcej połowa (49%) ankietowanych na całym świecie sądzi, że jest gotowa na stale rosnącą rolę, jaką ma odgrywać sztuczna inteligencja. Wynika to jednak przede wszystkim z wysokiego poziomu aprobaty dla technologii w Azji (76% w Indiach i 73% w Chinach). Ankietowani w krajach zachodnich byli bardziej pesymistyczni.

Czy sztuczna inteligencja może być równie inteligentna jak człowiek?

Większość respondentów na całym świecie (61%) spodziewa się, że SI osiągnie inteligencję na poziomie człowieka. Również na tym polu istnieje wyraźna różnica między Wschodem a Zachodem. Na przykład 73% osób w Indiach odpowiedziało twierdząco na to pytanie, wobec zaledwie 53% we Francji.

pdf

Bosch Tech Compass 2024 w pliku PDF

Poznaj wszystkie wyniki Bosch Tech Compass 2024 już teraz.

82%

ankietowanych z całego świata chciałoby, aby treści generowane przez sztuczną inteligencją były oznaczone jako te stworzone z jej udziałem. Wynik ten jest jeszcze wyższy w Niemczech i Wielkiej Brytanii (87%).

Raport ukazuje się po raz trzeci: Czy SI jest ważniejsza obecnie niż w przeszłości?

sztuczna inteligencja
Uczestnicy badania na całym świecie uważają, że sztuczna inteligencja ma obecnie większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej.

Po raz trzeci w ramach badania Tech Compass poproszono ankietowanych o stwierdzenie, które technologie będą szczególnie istotne w nadchodzącej dekadzie. W skali globalnej 43% (2022) i 41% (2023) ankietowanych za najważniejszą technologię uznało SI. W tym roku nastąpił jednak ogromny wzrost liczby respondentów, którzy ocenili ją najwyżej pod względem ogólnego znaczenia. Obecnie 64% badanych na całym świecie uważa, że sztuczna inteligencja będzie najbardziej wpływową technologią w najbliższej przyszłości. Tendencja ta przejawia się we wszystkich krajach objętych badaniem, przy czym w Niemczech odnotowano największy wzrost w ujęciu rok do roku, wynoszący 28 punktów procentowych.

Czy więcej SI oznacza lepszy świat?

Sztuczna inteligencja jest teraz częścią naszego codziennego życia. Czy rosnący wpływ SI sprawi, że świat stanie się lepszym miejscem? 55% osób w badanych krajach uważa, że SI zmieni świat na lepsze. Jest to powszechny pogląd, zwłaszcza w krajach azjatyckich, gdzie twierdząco na to pytanie odpowiedziało 83% badanych w Chinach i 75% w Indiach.
Zaufanie do sztucznej inteligencji wzrosło również w odniesieniu do innych technologii. Według badań w 2022 i 2023 r. biotechnologia, inżynieria klimatyczna i ogniwa wodorowe/paliwowe były technologiami, które miały największy pozytywny wpływ na społeczeństwo. W 2024 roku SI zajęła czołowe miejsce, otrzymując 39% wszystkich głosów, co stanowi wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Ale na jakie korzyści w swoim życiu osobistym ludzie liczą ze strony SI? Najwięcej osób (49% ogółem i aż 70% w Chinach) stwierdziło, że „wygodniejsze życie”. Kolejnymi odpowiedziami były „ułatwianie pracy” (45%) i „lepsze zdrowie” (44%).
Jednak jak pokazują wyniki badania, ludzie mieli również mieszane odczucia co do SI. Na pytanie, która technologia stanowi największe zagrożenie dla społeczeństwa, 38% ankietowanych wskazało „sztuczną inteligencję” – o 11 punktów procentowych więcej niż w poprzednich latach. Ludzie martwią się negatywnymi skutkami, jakie może nieść ze sobą SI. Ponad połowa badanych (53%) obawia się utraty zatrudnienia z powodu automatyzacji. Na kolejnych miejscach znalazły się „naruszanie prywatności” i obawa przed „manipulowaniem ludzkim zachowaniem przez algorytmy oparte na SI”, obie odpowiedzi wybrało 52% osób.

Rewolucyjna technologia: czy sztuczna inteligencja będzie tak kluczowa jak wynalezienie internetu?

Czy SI to tylko chwilowy trend, którego wpływu nikt tak naprawdę nie zna i nie rozumie? A może technologia ta na zawsze odmieni nasz świat? Aby się tego dowiedzieć, ankietowani zostali zapytani, czy rozwój generatywnej sztucznej inteligencji jest podobny do rozwoju internetu ponad 30 lat temu. Jak pokazuje globalny wskaźnik, wyniki są dość jasne. 73% ankietowanych uważa, że generatywna SI zmieni nasz świat podobnie jak niegdyś zrobił to internet. W Chinach pogląd ten podziela aż 84% respondentów. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych są nieco bardziej sceptyczni, choć zdecydowana większość respondentów (66%) dostrzega podobieństwa między SI a Internetem pod względem ich wpływu.

revolutionary technology
Czy 30 lat po rozpoczęciu ery internetu rozpocznie się nowa era sztucznej inteligencji?

Uwolnienie prawdziwej mocy sztucznej inteligencji wykracza daleko poza maszyny, które piszą życzenia urodzinowe lub CV. To rewolucja, która zmieni sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość.

Dr Stefan Hartung, prezes zarządu spółki Robert Bosch GmbH
tech compass 2024
tech compass 2024
tech compass 2024
tech compass 2024
tech compass 2024
/