Przejdź do głównej zawartośc
Bosch w Polsce

 

Nasze pompy ciepła

Ciepło z powietrza, gruntu i wody

Pompy ciepła są urządzeniami zdolnymi pobierać energię cieplną z otoczenia: wprost z powietrza, gruntu lub wody. Najprostsza
i najatrakcyjniejsza cenowo jest powietrzna pompa cieplna. Składa się z dwóch jednostek: jednej wewnątrz, a drugiej na zewnątrz budynku, które łączy instalacja rurowa. Ciepło pobrane z powietrza jest przekazywane do wody, a ta służy do ogrzewania pomieszczeń. Urządzenie to występuje także jako pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Powietrze nie jest jedynym źródłem odnawialnej energii cieplnej. Można ją czerpać z naturalnych zbiorników wodnych oraz z gruntu. Kluczową zaletą, którą ma gruntowa pompa ciepła, jest całkowita niezależność od temperatury na zewnątrz. Wymienniki ciepła znajdują się poniżej poziomu przemarzania gleby, dzięki czemu zawsze pracują w dodatnich temperaturach.
W przeciwieństwie do powietrznych pomp ciepła, modele gruntowe nie zmniejszają wydajności nawet przy szczególnie mroźnych zimach.

Pompy ciepła mogą spełniać zarówno funkcje grzewcze, jak też chłodzące. Podczas zimnych miesięcy odbierają ciepło z otoczenia
i dostarczają je do wnętrza domu, a w ciepłych odprowadzają na zewnątrz nadmiar ciepła z pomieszczeń. Możliwość odwrócenia procesu wynika wprost z zasady działania pompy ciepła.

Ekologiczne pompy ciepła Bosch

1928 r.

skonstruowana została pierwsza na świecie pompa ciepła przez słowackiego inżyniera Aurela Stodoly

Jak działa pompa ciepła?

Niebawem minie 100 lat od skonstruowania pierwszej na świecie pompy ciepła. Urządzenie powstało w 1928 r. i było dziełem słowackiego inżyniera Aurela Stodoly. Od tamtej pory znacznie udoskonalono sprawność instalacji, lecz ogólne zasady przebiegu procesu pozostały niezmienione.

Ekologiczne pompy ciepła Bosch

Pobieranie ciepła z gruntu odbywa się za pośrednictwem cieczy niezamarzającej (np. mieszaniny wody i glikolu), która płynąc wężownicą odbiera ciepło z otoczenia. Po dotarciu do parownika, ciecz oddaje energię zimnemu czynnikowi roboczemu. Jest to ciecz o bardzo niskiej temperaturze wrzenia, często dużo poniżej 0°C. Krąży ona w obiegu zamkniętym wewnątrz pompy ciepła i nie ma bezpośredniej styczności z otoczeniem. Czynnik roboczy podgrzewa się, osiąga stan wrzenia i zamienia się w parę.

Następnie zostaje sprężony, co powoduje gwałtowny wzrost energii wewnętrznej. W kolejnym etapie para trafia do skraplacza, oddaje ciepło do instalacji grzewczej i przechodzi w stan ciekły. Później przepływa przez zawór rozprężny, gdzie następuje obniżenie ciśnienia i trafia ponownie do parownika, gdzie odbiera ciepło z cieczy niezamarzającej i ponownie zamienia się w parę. Cykliczny obieg czynnika roboczego podtrzymuje proces przekazywania energii cieplnej z otoczenia do wnętrza budynku. Jeżeli chcemy chłodzić wnętrza, wystarczy odwrócić kierunek przebiegu procesu wymiany ciepła.

Czy pompa ciepła jest opłacalna?

Jak łatwo zauważyć, pompy ciepła nie emitują CO2 ani żadnych innych szkodliwych gazów do atmosfery. Nie potrzebują do działania surowców kopalnych, nie zachodzą w nich procesy spalania. W efekcie nie przyczyniają się do dewastacji środowiska naturalnego przez przemysł wydobywczy. Pompa ciepła potrzebuje energii elektrycznej, która zasila przede wszystkim sprężarkę. Jeżeli zastosujemy zasilanie energią z turbiny wiatrowej lub ogniw fotowoltaicznych, to uzyskamy pełną samowystarczalność instalacji grzewczej. To najbardziej opłacalny wariant ogrzewania przy użyciu pompy ciepła.

Oczywiście najlepsze wykorzystanie energii cieplnej oferują domy pasywne lub energooszczędne. Kluczowym czynnikiem jest zarządzanie systemem ogrzewania budynku. Instalacja grzewcza wyposażona w system sterowania ogrzewaniem EasyControl pozwala na maksymalizację oszczędności.

Z dowolnego urządzenia mobilnego możemy zdalnie zarządzać wysokością temperatur oraz włączaniem i wyłączaniem ogrzewania w całym budynku lub poszczególnych pomieszczeniach. Automatyczne ustawienia sprawiają, że system samodzielnie reaguje na zmiany temperatury na zewnątrz, a także na obecność lokatorów.

Ekologiczne pompy ciepła Bosch

Nie ulega wątpliwości, że pompy ciepła to ogrzewanie przyszłości. Pompy ciepła Bosch oferują każdemu użytkownikowi komfort cieplny i niezależność od zewnętrznych dostaw. To przyjazny dla środowiska naturalnego sposób pozyskiwania energii cieplnej.