Inteligentny parking w technologii Bosch

Polski oddział Bosch Builidng Technologies i Bosch Connected Devices and Solutions dwa działy aktywne na co dzień w zupełnie w innych segmentach rynku, połączyły siły w celu stworzenia pierwszego inteligentnego parkingu w siedzibie Bosch w Warszawie. W wyniku współpracy powstał gotowy i kompletny system parkingowy, który wykorzystuje synergię danych z inteligentnych kamer, bezprzewodowych czujników wraz z lokalnie stworzonym oprogramowaniem do wizualizacji i zarządzania.

W skład standardowej oferty działu Bosch Building Technologies wchodzą kamery, wyposażone w zaawansowane funkcje analizy obrazu. Daje to możliwość zastosowania ich jako uniwersalnych sensorów i detekcji zajętości miejsc wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki i możliwe jest zapewnienie kamery optymalnego pola widzenia. W miejscach trudnodostępnych – np. osłoniętych drzewami lub z ograniczoną infrastrukturą, sprawdzają się natomiast bezprzewodowe czujniki magnetyczno-radarowe, wchodzące w skład oferty Bosch Connected Devices and Solutions. Aby zoptymalizować proces ofertowania i dostarczania rozwiązania, bezprzewodowe czujniki magnetyczno-radarowe od BCDS zostały również wprowadzone do oferty produktowej działu BT. Efektem końcowym jest uniwersalny i elastyczny system parkingowy, wykorzystujący zaawansowane technologie i zgodny z oczekiwaniami polskich klientów.

Jak działa system?

Zasadniczym elementem systemu są kamery z oferty Bosch BT, wyposażone w funkcje inteligentnej analizy obrazu. Technologia ta, rozwijana już od kilkunastu lat, daje szereg możliwości wykorzystania systemów telewizji dozorowej do znacznie bardziej zaawansowanych zastosowań, niż tylko monitoring wizyjny i bezpieczeństwo. Połączenie dużej moc obliczeniową kamery oraz nowoczesnych technologii, daje możliwość wykorzystania zaawansowanej funkcji Camera Trainer – opartej na algorytmach uczenia maszynowego. W efekcie, możliwe jest skonfigurowanie analityki w taki sposób, by wykrywała obiekt o dowolnym, określonym kształcie – w tym przypadku zaparkowane samochody. Pojedyncza kamera jest w stanie, w zależności od obserwowanej sceny, rozróżnić do kilkunastu miejsc parkingowych i niezależnie dla każdego z nich informować o obecnym stanie zajętości. Informacje w takiej formie są następnie gromadzone w uniwersalnej bazie danych – dzięki temu możliwa jest prosta integracja z nadrzędnym systemem zarządzającym.

W miejscach gdzie trudno o odpowiednią infrastrukturę kablową i możliwość zamontowania kamery, miejsca parkingowe są nadzorowane przez nowoczesne czujniki magnetyczno-radarowe BCDS. Każde miejsce parkingowe wyposażone jest w jeden czujnik, który sprawdza widmo pola magnetycznego. W momencie zaparkowania auta, widmo to ulega znaczącej zmianie i wówczas czujnik uruchamia część radarową, aby upewnić się, że miejsce zostało zajęte przez samochód. Po sprawdzeniu tego faktu, informacja zostaje natychmiast przesłana i zapisana w bazie danych. Do komunikacji pomiędzy czujnikiem i bazą danych używany jest bezprzewodowy standard LoRaWan dobrze znany w rozwiązaniach z dziedziny Smart City.

Baza danych uzupełniona o informacje z kamer i czujników parkowania jest zarządzana przez aplikację firmy NGN IT-Solution. Informacje odnośnie wszystkich zajętych i dostępnych miejsc parkingowych są prezentowane użytkownikom na stronie internetowej napisanej w technologii RWD, umożliwiającej samoczynne dostosowanie układu strony do rozmiaru okna przeglądarki. Dzięki temu kierowca, który poszukuje wolnego miejsca parkingowego, może sprawdzić ilość dostępnych miejsc parkingowych przy użyciu swojego smartfona na długo przed dotarciem do parkingu. Dodatkowo, kierowca będący już na parkingu może sprawdzić położenie swojego auta względem wolnych miejsc parkingowych, co znacznie przyspiesza proces parkowania. Ma to ogromny wpływ na ograniczenie ruchu spowodowanego poszukiwaniem miejsc parkingowych, które jak się szacuje stanowi 30% ruchu miejskiego oraz emisję spalin.

30%

ruchu miejskiego oraz emisji spalin, spowodowane jest przez poszukiwanie miejsc parkingowych

System z powodzeniem został wdrożony na parkingu firmy Robert Bosch Sp. z o .o. w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 105. Dostępnych jest tu ponad 200 miejsc parkingowych, z czego około 70 z nich jest obsługiwana przez kamery, natomiast reszta przez czujniki parkowania. Pracownicy RBPL będą otrzymywać sukcesywnie dostęp do systemu i będą mogli z niego korzystać bez ograniczeń. Dzięki temu rozwiązaniu znacząco skróci się czas wyszukiwania wolnych miejsc parkingowych oraz zmniejszy się dodatkowy ruch na parkingu. Oprócz tego, dział zarządzania budynkiem otrzymał narzędzie do kontroli przestrzeni parkingowej oraz nowe możliwości, takie ja np. czasowa rezerwacja miejsc parkingowych dla uczestników szkoleń.

Rozwiązanie adresowane jest zarówno do firm jak i instytucji publicznych, które chcą usprawnić funkcjonowanie swoich przestrzeni parkingowych. „Jesteśmy przekonani, że system ze względu na funkcjonalność, unikalną na rynku integrację dwóch technologii detekcji oraz możliwość prostej i szybkiej implementacji pozwoli na przekształcenie przestrzeni parkingowych w prawdziwe inteligentne parkingi wpisujące się w idę Smart City” – mówi Krzysztof Góra, dyrektor handlowy Bosch Builidng Technologies w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że system ze względu na funkcjonalność, unikalną na rynku integrację dwóch technologii detekcji oraz możliwość prostej i szybkiej implementacji pozwoli na przekształcenie przestrzeni parkingowych w prawdziwe inteligentne parkingi wpisujące się w idę Smart City

Krzysztof Góra, dyrektor handlowy Bosch Builidng Technologies w Polsce.