Dlaczego Bosch

Podaj dalej

Szanujemy zarówno biznes jak i środowisko. Zachowajmy je dla przyszłych pokoleń.

Podaj dalej

Czy kiedykolwiek czułeś potrzebę wsparcia inicjatyw społecznych, ale nie miałeś czasu ze względu na pracę?

Z nami możesz jednocześnie osiągać długoterminowe sukcesy w biznesie oraz wspierać projekty społeczne i środowiskowe. Nasza struktura udziałowców kształtuje fundamenty naszej ekonomicznej siły i niezależności. Fundacja non-profit Robert Bosch jest właścicielem 92 procent udziałów firmy, siedem procent spoczywa w rękach następców Roberta Boscha, a firma posiada pozostały jeden procent. Taka struktura zapewnia bezpieczeństwo niezależności firmy. To z kolei pozwala nam skoncentrować się na długofalowej strategii, która zapewnia nam sukcesy od ponad 130 lat.

Dzięki fundacji Robert Bosch Foundation część naszych dochodów jest przekazywana na cele wspierające dobre relacje społeczne. Wspieramy projekty i organizacje społeczne. Jednocześnie stawiamy czoła wyzwaniom ekologicznym naszych czasów. Poprawa ochrony klimatu i oszczędzanie zasobów są centralnymi punktami codziennej pracy.

Oprócz zaangażowania społecznego pracujemy również nad naszą własną przyszłością i ciągle rozwijamy siebie, nasze produkty i technologie. Utrzymujemy zwinność naszych procesów i pozostajemy w ścisłych relacjach z naszymi klientami i dystrybutorami oraz dążymy do ochrony środowiska pod każdym możliwym względem — od projektowania do produkcji i dostaw.

Podaj dalej

Obszary działalności

Na drodze do uzyskania równowagi między aspektami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi Bosch koncentruje się na czterech obszarach działalności związanych ze zrównoważonym rozwojem.

zrównoważony rozwój: środowisko

Środowisko

Środowisko

Wyznaczając roczne cele i systematyczne zarządzanie kwestiami środowiskowymi zmniejszamy zużycie zasobów i wytwarzamy mniej odpadów w naszych lokalizacjach na świecie. W odniesieniu do audytów i „Kodeksu postępowania w biznesie Bosch” angażujemy również naszych dostawców.

zrównoważony rozwój: środowisko
zrównoważony rozwój: produkty

Produkty

Produkty

Ciągle pracujemy nad poprawą wydajności materiałowej i energetycznej naszych produktów i stale inwestujemy w badania i rozwój zrównoważonych produktów.

zrównoważony rozwój: produkty
zrównoważony rozwój: pracownicy

Pracownicy

Pracownicy

Promujemy kulturę korporacyjną opartą na szacunku do wszystkich pracowników. Umożliwia ona im rozwinięcie pełnego potencjału, niezależnie od pochodzenia, wieku czy płci. Nasza inicjatywa w zakresie różnorodności jest ważnym filarem polityki w odniesieniu do zasobów ludzkich. Przykładamy również ogromną wagę do bezpieczeństwa w pracy i ochrony zdrowia.

zrównoważony rozwój: pracownicy
zrównoważony rozwój: społeczeństwo

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Nasze zaangażowanie w życie społeczeństwa jest częścią naszej zrównoważonej strategii. W tym zakresie nasze działania koncentrują sie głównie na edukacji w regionach bliskich naszym lokalizacjom: od wspierania dobrze zapowiadających się naukowców do długoterminowego wspierania projektów edukacyjnych w ubogich regionach lub dzielnicach.

zrównoważony rozwój: społeczeństwo

Udostępnij na: