Technologie bliżej Ciebie

Tworzenie połączeń między urządzeniami, usługami i ludźmi, wymiana i analiza danych oraz poprawa komfortu życia - taka idea stoi za jedną z najważniejszych koncepcji naszych czasów, czyli Internetem rzeczy (IoT, Internet of Things).

Dla Bosch, koncepcja łączenia świata wirtualnego z realnym to nie tylko technologia i biznes, ale przede wszystkim integralna część naszego życia. Integracja przy pomocy internetu ułatwia mobilność, kształtuje miasta przyszłości, sprawia że domy i miasta są bardziej inteligentne, a przemysł bardziej efektywny. Bosch kształtuje wszystkie obszary zintegrowanego świata i pracuje nad technologiami poprawiającymi jakość codziennego życia.