Uzyskanie pełnej funkcjonalności niniejszej strony internetowej wymaga włączenia plików cookie. Prosimy o aktywowanie plików cookie i odświeżenie widoku wyszukiwarki. Po odświeżeniu widoku pojawi się okno dialogowe zarządzania plikami cookie.

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie w celu poprawy funkcjonalności i komfortu oraz w celach statystycznych. W dowolnej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia, wybierając opcję „Zmiana ustawień”. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie, prosimy o wybór opcji „Tak, wyrażam zgodę“. Polityka prywatności firmy

 

Zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami

Kontakt z działem Compliance


Robert Bosch Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Zgodność z przepisami — często zadawane pytania

Przestrzeganie wymogów prawnych

Jedna z wartości firmy Bosch to „niezawodność, wiarygodność i legalność”, dlatego jesteśmy zobowiązani do bezwarunkowego przestrzegania prawa. Aby podkreślić wagę tej zasady, podsumowaliśmy fundamentalne ustalenia wszystkich kluczowych regulacji prawnych i firmowych w naszym kodeksie etyki biznesowej. Kodeks objaśnia znaczenie tej zasady i pomaga pracownikom w jej stosowaniu w codziennej pracy. Oczekujemy bezwarunkowego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i firmowych, łącznie z podstawowymi zasadami odpowiedzialności społecznej w firmie Bosch, które został przyjęte w 2004 roku. Także nasze członkostwo w organizacji Transparency International, do której przystąpiliśmy w 1995 roku, podkreśla wagę zasady legalności.

Struktura wspierająca działania zgodne z przepisami

Uzupełnieniem kodeksu etyki biznesowej jest prowadzona obecnie w firmie Bosch globalna rozbudowa struktur działu weryfikacji zgodności z przepisami. Powstają korporacyjne komitety ds. zgodności oraz wyznaczani są regionalni kierownicy ds. zgodności. Ten krok ma na celu wzmocnienie działań prewencyjnych i inspekcyjnych, łącznie z zachowaniem zasady podwójnej kontroli i rotacji pracowników w obszarach o szczególnym znaczeniu, a także z uwzględnieniem koniecznej separacji systemów operacyjnych i monitorujących oraz regularnych audytów. Ponadto zadbamy o odpowiednie informowanie pracowników o kwestiach zgodności z przepisami na całym świecie oraz wprowadzimy obowiązkowy program szkoleniowy i informacyjny. Nowy system zgodności będzie uzupełniony o infolinię telefoniczną oraz adresy poczty elektronicznej do raportowania problemów zgodności, a także o dotychczas przeprowadzone audyty w określonych zakładach oraz wśród dostawców.