Uzyskanie pełnej funkcjonalności niniejszej strony internetowej wymaga włączenia plików cookie. Prosimy o aktywowanie plików cookie i odświeżenie widoku wyszukiwarki. Po odświeżeniu widoku pojawi się okno dialogowe zarządzania plikami cookie.

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie w celu poprawy funkcjonalności i komfortu oraz w celach statystycznych. W dowolnej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia, wybierając opcję „Zmiana ustawień”. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie, prosimy o wybór opcji „Tak, wyrażam zgodę“. Polityka prywatności firmy

 

Fakty i liczby

Fakty i liczby

Raport roczny 2015

Profil działalności firmy i raport roczny na rok 2015

Jako firma o uznanej reputacji w zakresie technologii i usług korzystamy z globalnych możliwości mocnego i ukierunkowanego wzrostu. Naszą ambicją jest poprawa jakości życia dzięki rozwiązaniom, które są innowacyjne i jednocześnie korzystne dla użytkowników. Koncentrujemy się na głównych obszarach działalności, obejmujących rozwój technologii samochodowych i przemysłowych, oraz na dostawie produktów i świadczeniu usług klientom prywatnym i profesjonalnym.

 

 

2011 2012* 2013 2014 2015
Obrót całkowity

51 494

44 703

46 068

48 951

70 607

Udział krajów poza Niemcami w % od obrotu

77

77

77

78

80

Zatrudnienie (na dzień 31 grudnia)

302 519

272 830

281 381

290 183

374 778

w tym Niemcy

118 776

108 460

107 285

105 429

131 994

w tym pozostałe kraje

183 743

164 370

174 096

184 754

242 784

Inwestycje w majątek trwały

3 226

2 714

2 539

2 585

4 058

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową1

4 190

4 442

4 543

4 959

6 378

Dochód po opodatkowaniu

1 820

2 304

1 251

2 637

3 537

Wyniki w milionach euro

*Wartości po korekcie w wyniku zmiany zasad rachunkowości

1W tym prace badawczo-rozwojowe wykonywane bezpośrednio dla klientów

 

Kluczowe dane dot. Grupy Bosch w Polsce

 

 

2011 2012 2013 ** 2014 2015
Obrót w Polsce (w mln euro)

813

753

596

619

1150

Zatrudnienie

2 395

1 944

971

1000

4600

 

**Values matched. Without trading BSH